Om­
Fonden­
Thybo­røn

Fonden Thyborøn er en erhvervsdrivende fond, som har til formål at understøtte udviklingen i Thyborøn inden for oplevelser samt turist og fritidsaktiviteter og formidlingen af disse.

Med Vesterhavet og Vesterhavets kræfter som fundament forvalter Fonden Thyborøn dette formål ved at skabe sammenhængskraft, udvikling og synlighed mellem og på tværs af områdets aktører.

Fonden Thyborøn uddeler ikke midler. Alt overskud, som fonden eventuelt måtte få, geninvesteres i udvikling af Thyborøn-området – og kommer derfor i sidste ende alle borgere, turister og erhvervsliv til gode.

Forvalt­ning
og udvik­ling

Når man bevæger sig rundt i Thyborøn, er der en god chance for, at man kommer omkring nogle af de bygninger og arealer, som Fonden Thyborøn forvalter. Nogle ejer fonden, andre lejer fonden, men fælles for dem alle er, at de udlejes eller bortforpagtes til nogle af de mange aktører, der med aktiviteter, oplevelser, attraktioner og meget mere er med til at gøre Thyborøn et helt særligt sted at bo og besøge.

Fonden Thyborøn arbejder kontinuerligt på at skaffe midler til at videreudvikle fondens arealer og bygninger samt med at understøtte og skabe gode rammer for de aktører, der er og måtte komme på fondens arealer og i fondens bygninger.

Aktør­råd

Fonden Thyborøn samler alle sine aktører i et aktørråd, som mødes minimum to gange om året og derudover inddrages løbende til sparring og udvikling. Fonden arbejder målrettet på at binde aktørerne sammen i forpligtende partnerskaber og ligeledes at fondens tiltag har en afsmittende effekt på hele Thyborøn.

Bestyr­else

Chris Olesen

Kommunalbestyrelsesvalgt

Lars Klemensen

Udviklingschef i Lemvig Kommmune

Jesper Fruergaard

Formand for Lemvig-Thyborøn Handel & Turisme

Jørgen Nørby

Bestyrelsesvalgt

Bestyrelsen for Fonden Thyborøn

Møder 2024

6. marts

13. juni

12. september

11. december

God fonds­ledelse

Fonden Thyborøn er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse. De i alt 17 anbefalinger vedrører fondes processer for bl.a. kommunikation, bestyrelsessammensætning og vederlag til fondens ledelse. I vores årlige ledelsesberetning redegør vi for, hvordan vi forholder os til anbefalingerne.

Medarbejdere

Karen Marie Pedersen
DIREKTØR

T. +45 20 30 79 36
M. km@fondenthyboron.dk

Brian Kristensen
Driftstekniker

T. +45 51 71 50 75
M. brian@fondenthyboron.dk